پنجشنبه ، ۱۹ تیر ۱۳۹۹
ایران - تهران

الف) ارائه مجموعه خدمات مربوط به فرآیند ها و سیستم های مدیریت پروژه ها بر اساس استاندارد ها

ب)  آموزش و تدوین طرح های ایمنی ,بهداشتی و محیط زیست H.S.E.

ج)ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه مهندسی ارزش و سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت


د)مشاوره و آموزش واستقرار سیستم های مدیریتی شامل :
- سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 – 2008
- استاندارد مربوط به خودرو سازان و تولید کنندگان قطعات  ISO TS/16949
- سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001
- سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد ISO 18001
- سیستم مدیریت امنیت صنایع غذایی بر اساس استاندارد HACCP , ISO 22000
- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ISO 13485
- استاندارد سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهی آزمون و کالیبراسیون ISO 17025
- استاندارد ایمنی , بهداشت شغلی و محیط زیست HSE – MS
- استاندارد سیستم سنجش رضایتمندی / مدیریت شکایت مشتریان ISO 10002
- تعالی سازی EFQM

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت هرم علم ، فن و اندیشه می باشد .